Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija

Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija

Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija

Odluka o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija u ukupnom iznosu 120.155,65 KM.

Od toga je odobreno 4.259,25 KM za UG RAFTING KLUB "KRIVAJA ZAVIDOVIĆI" Dom kulture bb, Zavidovići

Odluku možete pogledati ovdje:

SKM_405222091614270.pdf

Close