Objavljen poziv preduzećima iz metalo i drvoprerade za učešće u projektu digitalizacije

Objavljen poziv preduzećima iz metalo i drvoprerade za učešće u projektu digitalizacije

Objavljen poziv preduzećima iz metalo i drvoprerade za učešće u projektu digitalizacije

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat “EXPO-DIGIT – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji i digitalizaciji” i poziva zainteresirana mala i srednja poduzeća iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora iz BiH da se prijave za učešće u projektu, saopšteno je iz Komore.

Projekat EXPO-DIGIT zajednički finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke kroz EU4BusinessRecovery projekat, a provode ga GIZ, UNDP i ILO.

Opći cilj projekta je unapređenje konkurentnosti kroz povećan nivo internacionalizacije i digitalizacije metaloprerađivačkih i drvoprerađivačkih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Ukupno trajanje projekta je 10 mjeseci, počevši od 9. septembra 2022. godine do 8. jula 2023. godine.

Specifični ciljevi projekta relevantni za ovaj poziv su:

– Omogućiti bh. kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora da, sprovođenjem programa razvoja izvoza uz podršku projekta, uspostave nove međunarodne poslovne kontakte na ciljnom tržištu

– Omogućiti bh. kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora da bolje koriste alate digitalnog marketinga u cilju uspostavljanja novih međunarodnih poslovnih kontakata i sticanja novih klijenata/kupaca na međunarodnom tržištu

– Povećati izvoz krajnjih korisnika u sektorima metaloprerade i drvoprerade.

Bh. kompanije koje, između ostalih kriterija navedenih u pozivnom pismu, ispunjavaju i kriterije šifre djelatnosti mogu u Prijavnom obrascu iskazati interes za učešćem u jednoj ili obje aktivnosti projekta, ali učešće je moguće u samoj jednoj aktivnosti (bilo programu razvoja izvoza ili podršci u digitalnom marketingu). Zavisno o broju i kvaliteti prijava, kompanija će biti odabrana za aktivnost u kojoj za nju postoje bolje mogućnosti i očekivani efekti unapređenja.

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac (potpisom i pečatom firme), te prateća dokumentacija dostavlja se skenirana putem e-maila na adrese:

lejla.mededovic@komorabih.ba – Za kompanije iz drvoprerade,

aida.vidimlic@komorabih.ba – Za kompanije iz metaloprerade.

Rok za dostavu aplikacije je: 14.2.2023. godine u 16.00 sati.

U skladu sa kriterijima iz ovog poziva i procedurom projekta, pristigle prijave razmatrat će Komisija za odabir učesnika u projektu. Prijave koje ne sadrže sve navedene elemente, smatraju se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Kandidati će blagovremeno biti obaviješteni o rezultatima izbora.

Kontakt-osobe za eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja vezano za ovaj poziv, su:

– Za kompanije iz drvoprerade: Lejla Međedović, tel: 033 566 231, e-mail: lejla.mededovic@komorabih.ba

– Za kompanije iz metaloprerade: Aida Vidimlić, tel: 033 566 233, e-mail: aida.vidimlic@komorabih.ba

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Close