Obavještenje Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Obavještenje Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Obavještenje Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju pristupila je izradi Programa kapitalnih investicija Grada Zavidovići ažuriran / revidiran za period 2023.-2027. godina, te je raspisala Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih investicija Grada Zavidovići ažuriran / revidiran za period 2023.-2027. godine.

Pravo predlaganja projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih investicija Grada Zavidovići ažuriran / revidiran za period 2023.-2027. godina  imaju upravni organi, javne ustanove i preduzeća Grada Zavidovići, mjesne zajednice, pravna lica, udruženja građana, sportska uduženja i klubovi.

Pozivamo Vas da u skladu sa članom 11. Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 8/2019 i 10/2021), za planski period 2023.–2027. godina dostavite maksimalno po tri prijedloga projekata za svaku definisanu kategoriju i potkategoriju projekata.

PREUZIMANJE:

Izvor: https://zavidovici.ba/

Close