Obavještenje o javnom pozivu za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima raspisanim od strane UNDP

Obavještenje o javnom pozivu za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima raspisanim od strane UNDP

Obavještenje o javnom pozivu za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima raspisanim od strane UNDP

Grad Zavidovići objavljuje obavještenje za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Poziv je objavljen u svrhu odabira potencijalnih korisnika „Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“, u sklopu projekta „Podrška Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“- EU4AGRI.

Cilj poziva:

 • povećanje prihoda stanovništva iz ruralnih područja kroz diverzifikaciju prihoda iz ekonomskih i socijalnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje;
 • očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj i diverzifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje i očuvanje postojećih radnih mjesta;
 • unapređenje postojećih i razvoj novih usluga koje poboljšavaju kvalitetu života stanovnika ruralnog područja;
 • doprinos održivom razvoju kroz uvođenje i promoviranje dobrih praksi sigurnosti hrane, očuvanja okoliša i zaštite radnika, kao i drugog stanovništva od posljedica COVID-19 i drugih negativnih utjecaja na javno zdravlje

Prihvatljivi direktni korisnici podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima su:

 • poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstva najkasnije od 01.01.2021. godine i aktivno se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gazdinstvima i/ili direktnom prodajom vlastitih proizvoda na gazdinstvu;
 • registrirani privredni subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća) u rangu mikro poduzeća (do 500,000 KM godišnjeg prometa) koji su registrirani ne kasnije od 01.01.2021. godine i upisani u registar poljoprivrednih gazdinstva najkasnije 01.01.2021. godine i koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro – turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gazdinstvima.

Prihvatljive aktivnosti za korisnike podrške ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima

Primarna poljoprivredna proizvodnja

 • Uvođenje nove proizvodnje/proizvoda u odnosu na postojeću primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • Unapređenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje isključivo u alternativnim sektorima (pčelarstvo, ribarstvo, proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, proizvodnja gljiva, proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja);
 • Uređenje/unapređenje prodajnog prostora i/ili kreiranje drugih kanala prodaje za direktnu prodaju vlastitih proizvoda na gazdinstvu.

Prerada poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvima

 • Pokretanje prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% MORA potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gazdinstva (izuzev sektora ljekobilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa),
 • Unapređenje već postojeće prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% MORA potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gazdinstva (izuzev sektora ljekobilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa) na način da se stvara novi proizvod,
 • Uređenje/unapređenje prodajnog prostora i/ili kreiranje drugih kanala prodaje za direktnu prodaju vlastitih proizvoda na gazdinstvu.

Tradicionalni zanati

 • Pokretanje djelatnosti tradicionalnog zanata na gazdinstvu;
 • Unapređenje već postojeće proizvodnje na gazdinstvu koja se odnosi na tradicionalne zanate, a koje rezultira novim proizvodom;
 • Uređenje/unapređenje prodajnog prostora i/ili kreiranje drugih kanala prodaje za direktnu prodaju vlastitih proizvoda na gazdinstvu.

Ruralni turizam

 • Pokretanje usluge smještaja na gazdinstvu kapaciteta od maksimalno 10 ležaja uz obavezu kategorizacije u skladu sa važećim zakonskim rješenjima;
 • Unapređenje već postojećih smještajnih kapaciteta na gazdinstvu do maksimalno 30 ležaja uz obavezu kategorizacije objekta po okončanju investicije (ukupno prije i poslije investicije ne može biti kapacitet veći od naprijed navedenog) i objekt mora biti kategoriziran u skladu sa važećim zakonskim rješenjima;
 • Izgradnja ili unapređenje prostora za pružanje usluga, pripremu i posluživanje hrane na gazdinstvu;
 • Unapređenje/razvoj turističkih usluga kao što su api komore, edukativni sadržaji (radionice o proizvodnji sira, vina, časovi grnčarstva, tkanja, i sl.) i ostali slični sadržaji koji unapređuju turističku ponudu;
 • Uređenje izletišta i kampova;
 • Uređenje/unapređenje prodajnog prostora za direktnu prodaju domaćih (lokalnih) proizvoda na gazdinstvu (kušaonice, prodaja zanatskih proizvoda i slično).

Korisnici financijske podrške u sklopu ovog javnog poziva mogu biti poljoprivredna gazdinstva (fizička lica), registrirani privredni subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća), a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (Općine). Obaveza sufinanciranja direktnih korisnika je 25% od ukupno prihvatljivih troškova (PDV nije prihvatljiv trošak).

Grad Zavidovići će na osnovu iskazanog interesa obaviti razgovor sa svim zainteresiranim potencijalnim korisnicima, te na osnovu posebnih kriterija iz javnog poziva EU4Agri utvrditi tko zadovoljava kriterije javnog poziva, nakon čega će se pristupiti pripremi projektnih prijedloga.

Napomena* – za prijavu projekta potrebno je minimalno tri (3) prihvatljiva direktna korisnika za LOT 1 (iznos podrške po direktnom korisniku ne može biti manji od 5.000,00 KM i veći od 50.000,00 KM bez PDV-a), a za LOT 2 minimalan iznos po jednom korisniku je 25.000,00 KM bez PDV-a.

Molimo sve zainteresovane da prije iskazivanja interesa pogledaju i analiziraju uslove koji se traže, a koje mogu pronaći na web stranici eu4agri.ba.

Vaš interes možete iskazati u prostorijama gradske uprave Zavidovići, kancelarija 215 lično, ili putem e-mail-a: amir.mahmutovic@zavidovici.ba.

Rok za prijavu i iskazivanje interesa je ponedjeljak 12.12.2022. godine do 15:30 sati.

Close