Obavijest o listama podnosioca koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika - Ministarstvo privrede ZDK

Obavijest o listama podnosioca koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika - Ministarstvo privrede ZDK

Obavijest o listama podnosioca koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika – Ministarstvo privrede ZDK

Ministarstvo za privredu ZDK objavljuje:

Povodom Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava
namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti
tradicionalnih i starih zanata, objavljenog na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba,
dana 09.08.2023. godine, a u skladu sa tačkom 9. Javnog poziva, Ministarstvo za privredu Zeničko-
dobojskog kantona objavilo je listu podnosioca koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika.

Lista je dostupna na slejdećem linku:
https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-privredu/item/12201-lista-podnosioca-prijava-koji-nisu-uvrsteni-na-listu-potencijalnih-korisnika-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-financijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-investicija-kod-obrta

 

Povodom objave javnog poziva za odabir korisnika "Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede" za 2023 godinu, objalvjenog na web stranici ZDK dana 08.09.2023 godine, a u vezi tačke 3.4 javnog poziva, Ministarstvo za Privredu ZDK objavljuje listu podnosioca koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika.

Lista je dostupna na sljedećem linku:
https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-privredu/item/12157-lista-podnosioca-prijava-koji-nisu-uvrsteni-na-listu-potencijalnih-korisnika-program-podrske-razvoju-konkurentnosti

 

Close