Nagradni fond za pet partnerskih mjesnih zajednica u sklopu II faze Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Nagradni fond za pet partnerskih mjesnih zajednica u sklopu II faze Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Nagradni fond za pet partnerskih mjesnih zajednica u sklopu II faze Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:

  1. KOVAČI
  2. RUJNICA
  3. RIBNICA
  4. LOVNICA
  5. MEĆEVIĆI

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 09.05.2023.godine sa web stranice Grada Zavidovići ili u kancelariji 211. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećoj web adresi: www.zavidovici.ba.grad

Rok za predaju projekata 30.05.2023.godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka s jasno istaknutim datumom dostavljanja.

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati projektnog koordinatora – Selma Džaferović, putem e-mail-a: selma.catic@zavidovici.ba sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 23.05.2023.godine.

Ukupna vrijednost projekta je 43.200,00 BAM (bez PDV-a), od čega finansijski doprinos MZ projekta ne prelazi 27.000,00 BAM (bez PDV-a), dok je minimalni iznos finansijskog doprinosa JLS 16.200,00 BAM (bez PDV-a);

PREUZIMANJE

Kriteriji za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 

Prilog 2 – Pregled budzeta proračuna

Prilog 3 – Matrica logickog okvira

Prilog 4 – Plan aktivnosti

Izvor: https://zavidovici.ba/

Close