Mentoring – HACCP – osnove i primjena

Mentoring – HACCP – osnove i primjena

Mentoring – HACCP – osnove i primjena

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Points) je nastao kasnih 1950-tih kada je NASA sklopila ugovor sa Pillsbury Company za proizvodnju hrane za astronaute, a sada je sastavni dio svih protokola/standarda kada je sigurnost hrane u pitanju. Sigurnost hrane je zajednička odgovornost vlade, prehrambene industrije, potrošača i naučnih institucija.

Potrošači trebaju uvidjeti svoju odgovornost u uspostavljanju sistema sigurnosti hrane, odnosno rukovanje u skladu sa specifikacijama proizvođača. Zdravstveno ispravnu hranu moguće je proizvesti uz osiguranje primjerenih higijenskih mjera u proizvodnom pogonu te uz sveobuhvatan nadzor proizvodnog procesa.

Krajnji cilj primjene sistema HACCP jeste maksimalno siguran proizvod i maksimalno ekonomična i efikasna proizvodnja, u čemu se ogledaju njegove najveće prednosti. Implementacijom njegovih zahtjeva, subjekti u poslovanju sa hranom će ispuniti zakonsku obavezu, a istovremeno će dobiti učinkovit alat za kontrolu svog procesa proizvodnje.

Šta je HACCP u proizvodnji hrane, kako ga implementirati i koje su zakonske obaveze subjekta u poslovanju s hranom saznajte na webinaru koji organiziramo u sklopu mentorske i stručne podrške poduzetnicama i poduzetnicima.

Webinar će se održati 21.12.2022.g. u 14:00 na Zoom platformi, a prijave se vrše na https://bit.ly/3iRF6Fm

Broj učesnika je ograničen.

Izvor: impakt.ba

Close