Maypole Fund dodjeljuje male grantove za žene

Maypole Fund dodjeljuje male grantove za žene

Maypole Fund dodjeljuje male grantove za žene

Međunarodna oganizacija The Maypole Fund trenutno ima otvoren poziv za slanje projekata za dodjelu malih grantova za žene.

Maypole Fund je neprofitna organizacija osnovana 1986. godine od strane žena uključenih u mirovne pokrete, a koja danas sredstvima doniranim od strane žena podržava aktivnosti žena kroz male grantove.

Ovaj grant je otvoren za sve žene širom svijeta sa ciljem da podrži one nenasilne aktivnosti koje su usmjerene na podsticanje mira i pravde, kao i održavanje sigurne životne sredine.

Projektne aktivnosti koje će podržati ovaj fond moraju biti u skladu sa sljedećim ciljevima organizacije:

  • mirovne inicijative, razoružanje i akcije protiv trgovine oružjem,
  • anti-militarizam i aktivnosti usmjerene protiv nasilja muškaraca,
  • teme vezane za nuklearna pitanja,
  • pitanja okruženja i životne sredine,
  • poboljšanje socijalne i političke nezavisnosti žena širom svijeta,
  • internacionalna, nacionalna i regionalna mreža žena koja postoji u gore navedene svrhe.

Do sada je Maypole fond podržao najraznovrsnije aktivnosti – štampanje letaka, postavljanje izložbi i snimanje videa. Takođe su finansirali i pomogli ženama da kupovinom potrebne opreme osnaže svoje projekte, kao i da uzmu učešće na raznim konferencijama, radionicama i drugim događajima.

Maypole pomaže donacijama do 750 funti, a za grant se može aplicirati do 31. januara i 30. juna svake godine.

Prednost će imati projekti koji nemaju mogućnost finansiranja od strane drugih donatora ili teško nalaze finansijere za svoje aktivnosti, jednokratni su ili oni koji nisu još počeli sa realizacijom.

Za više informacija posjetite www.maypolefund.org, a sama aplikacija je dostupna na ovom linku.

Close