Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Na osnovu Javnog poziva poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu - Program redovnih poticaja privredi, broj: 02-11-1528/22-AP-1 od 19.05.2022. godine i Ispravke Javnog poziva broj: 02-11-1528/22-AP-2 od 03.06.2022. godine, a nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja, imenovana Rješenjem, broj: 02-11-1528/22-AP-3 od 09.06.2022. godine, sačinjava Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada
Zavidovića za 2022. godinu
Program redovnih poticaja privredi.

PREUZIMANJE:

-Konačna lista podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove

-Konačna lista podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove

 

Izvor: zavidovici.ba

Close