Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu Program redovnih poticaja privredi

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 4/22), i uvećanja Tekućeg transfera za subvencije privredi i za zapošljavanje, te u skladu sa objavljenom Preliminarnom listom, Komisija konstatuje da će se pojedinačna poticajna sredstva isplaćivati u 100 % iznosu za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja za 2022. godinu.

PREUZIMANJE

Konačnu listu podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu

– Konačna lista-ne ispunjavaju uslove za poticaje 2022

Close