Konačna rang lista uspješnih projekata za finansiranje/sufinansiranje u skladu sa raspoloživim sredstvima-oblast lovstva

Konačna rang lista uspješnih projekata za finansiranje/sufinansiranje u skladu sa raspoloživim sredstvima-oblast lovstva

Konačna rang lista uspješnih projekata za finansiranje/sufinansiranje u skladu sa raspoloživim sredstvima-oblast lovstva

Na osnovu Javnog poziva za kandidovanje projekta za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti lovstva od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, Ministar utvrđuje konačnu rang listu uspješnih projekata za finansiranje/sufinansiranje u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Konačnu rang listu možete pogledati u prilogu.

Close