KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Razvojna agencija Zavidovići u okviru projekta "Podrška i unapređenje poljoprivredne proizvodnje" kojeg finansiraju Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i Grad Zavidovići objavljuje:

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA

Utvrđuje se sljedeća lista korisnika po javnom pozivu za Podršku i unapređenje poljoprivredne proizvodnje:

  Naziv – Ime Prezime Adresa Bodovi
1 Lejla Bajramović Vozuća bb Stakići 80
2 Berry-fruit doo Dolina 76
3 Faljić Elvir Donja Lovnica 76
4 Nihad Ljakić Majdanski put 1 75
5 Jasmin Bećić Perovići 75
6 SD Keser vl. Keserović Amir Keseri 74
7 Lisičić Hajrudin Crnjevo 73
8 Spahić Mehmed Donja Lovnica 73
9 Rasim Buljubašić Tribići 72
10 Fazlić Midhat Bajvati 72
11 SD Poljo-Klas vl. Armina Horozović Vikovići 72
12 Derlić Velid - Voće vela Podubravlje 26a 71
13 Selvir Ručić Crnjevo 71
14 Elmedin Hasanović Rujnica Kazići 71
15 Starčević Derviš Dolina 70
 

 

16 Muratović Suljo Dubravica 70
17 Husanović Kemal Potkleče 70
18 Čamdžić Hasaga Krčevine 65
19 Samir Hamzić Alići 63
20 Kljajić Zijad Zlatnih ljijjana 62
21 Esad Mahovac Sinanovići 62
22 Samir Buljubašić Poljice 61
23 Mahovac Sefir Sinanovići 61
24 Karajbić Emir Mustajbašići 61
25 Zijad Mačak Dolina 60
26 Mujić Armir Mećevići 57
27 Mehanović Rusmira Alići 56
28 Ahmić Edis Gazija 55
29 Bošnjaković Mustafa Stipovići 52
30 Taletović Nermina Dubravica 50
31 Mujić Senahid Šadići 36
32 Hasičić Đulaga Krivaja 173 32
33 Faruk Lišić Hajderovići Lišići 30
34 Javrić Muhamed Ribnica 30
35 Bajrić Nesib Dolina 30
36 Šehić Mirsad Borovnica 29
37 Fazlić Sedika Mećevići 28
38 Mujić Mehmed Krčevine 28
39 Šibonjić Halid Sarajevska 28
40 Edo voće Podubravlje 27
41 Enes Sinanović Sinanovići 27
42 Šehić Hašim Borovnica 27
43 Esad Herić Biljačić Vrbica 27
44 Aldin Omerović Rujnica Luke 27
45 Bošnjaković Mirsad Kovači 26
46 Mahovac Sead Čardak 23
47 Nesad Muharemović Laz 21
48 Nijaz Fazlić Bajvati Čardak 21
49 Mujkić Senad Mećevići 20
50 Admir Baraković Rujnica Husići 20
51 Joldić Zajim Podubravlje 19
52 Nermin Osmić Hajderovići 19
53 Žunić Suvada Gornja Gosovica 19
54 Abdurahmanović Mujo Borovnica 19
55 Sanela Muhić Zavidovićki put 18
56 Bećirović Omer Vikovići 18
57 Suljić Bego Dragovac ulica Mehmeda Spahe 18
58 Šabić Senad Mećevići 17
59 Elmir Kadrić Gazija 16
60 Mirela Hasić Saletović Mustajbašići bb 16
61 Mubera Keserović Krivaja 14
62 Buljubašić Mehmed Bajvati 8
63 Benijamin Dendić Nepotpuna dokumentacija
64 Huskić Rasim Nepotpuna dokumentacija
65 Mustić Elvir Nepotpuna dokumentacija
66 Suad Mujarić Nepotpuna dokumentacija

 

Na osnovu raspoloživih sredstava dodjeljuju se poticaji za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za prvih 15 korisnika sa konačne rang liste. Agencija zadržava pravo na dodjelu poticaja sljedećim rangiranim korisnicima sa konačne rang liste na osnovu dodatno raspoloživih sredstava iz postupka javne nabavke ili na osnovu odustajanja korisnika.

Close