Know-how Exchange Programme (KEP) - Natječaj za dodjelu subvencija za 2022. godinu

Know-how Exchange Programme (KEP) - Natječaj za dodjelu subvencija za 2022. godinu

Know-how Exchange Programme (KEP) – Natječaj za dodjelu subvencija za 2022. godinu

Ambasada Italije u Sarajevu sa zadovoljstvom najavljuje otvaranje natječaja za 2022. godinu u sklopu "Programa razmjene znanja" (KEP), koji osigurava sredstva iz Fonda srednjoeuropske inicijative (CEI) pri EBRD-u, u cijelosti financiranog od strane italijanske vlade.

Pokrenut 2004. godine, KEP je razvojni alat koji ima za cilj potporu prijenosu vještina i znanja iz organizacija u zemljama članicama Europske unije na kolege u zemljama koje nisu članice EU unutar regije Srednjoeuropske inicijative. Sufinancirajući projekte izgradnje kapaciteta i tehničku pomoć, KEP nudi bespovratna sredstva institucijama koje žele podijeliti svoja iskustva sa svojim partnerima u zemljama CEI koje nisu članice EU, čime im pomaže da napreduju na putu prema standardima i politikama Europske unije.

Osnovne informacije o natječaju:

- Ukupni indikativni iznos koji je stavljen na raspolaganje u okviru ovog poziva je 250.000 eura.

- Kandidati moraju biti javni/privatni subjekti registrirani u državi članici CEI.

- Natječaj predviđa sudjelovanje najmanje dva partnera po prijedlogu: najmanje jednog pružatelja know-how-a i jedne institucije korisnice know-how-a. Institucija koja podnosi zahtjev može biti pružatelj ili institucija korisnica.

- Maksimalni dio bespovratnih sredstava CEI-ja iznosi 40.000 EUR (maksimalno 50% ukupnih troškova projekta).

Prije podnošenja prijedloga kandidati moraju striktno poštivati kriterije i obveze navedene u ovom natječaju.

 

KEP2022 Call for Proposals

KEP2022 Application Form Guidelines

KEP2022_Annex 1_template

KEP2022_Annex 2_template

KEP2022_Annex 3_template

Close