“Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije"

“Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije"

“Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije”

Koristite Tehnološki selektor da biste izabrali prihvatljivu opremu i materijale (ili nabavite specifikacije proizvođača koji potvrđuju minimalne zahtjeve za efikasnost) i kreirajte Kvalifikacioni certifikat. Štampajte ga, sačuvajte ga na svoj uređaj ili zapišite broj Certifikata, tako da ga možete pregledati u Tehnološkom selektoru.

Prikupite predračun fakture od lokalnog prodavača / distributera za odabrane tehnologije. U predračunu fakture treba navesti: (i) svaku konkretnu vrstu tehnologije koja se finansira i njen trošak; (ii) troškove instalacije za svaku tehnologiju koja će biti instalirana

Popunite obrazac za prijavu od izabrane lokalne finansijske institucije učesnice i podnesite ga uz gore navedene dokumente.

Financijska institucija učesnica će procijeniti vaše kvalifikacije za tehnologije koje će se finansirati kroz GEFF, vašu kreditnu sposobnost u skladu sa njenim internim standardima i procedurama, te da su tehnologije u Certifikatu prihvatljivosti navedene u Tehnološkom selektoru. Nakon pozitivne procjene, dodijeliti će vam se finansijska sredstva tako da možete kupiti tehnologiju koju ste odabrali.

Dogovorite ugradnju tehnologije. Osigurajte fakturu i dokaz o uplati, kao i sve certifikate za instalaciju / certifikate o odobrenju za radove (ako je potrebno), tako da ih možete dostaviti kada zatražite verifikaciju.

Da biste imali pravo na poticaj, imajte na umu da instalirane tehnologije moraju:

  1. biti kvalifikovane za finansiranje, tj. da su u Tehnološkom selektoru ili da ih je odobrio GEFF tim
  2. da u potpunosti odgovaraju tehnologijama navedenim na fakturi dostavljenoj uz zahtjev za verifikaciju

Za više informacija u vezi s verifikacijom i isplatama poticaja, molimo pročitajte Odredbe i uslove EBRD-a Green Economy Financing Facility (GEFF) za podnošenje zahtjeva za isplatu granta.

Nakon što je vaša tehnologija instalirana, možete aplicirati online putem za EU poticaj kroz naš Sistem za verifikaciju (VMS).

Za više informacija u vezi s verifikacijom i isplatama poticaja, molimo pročitajte Odredbe i uslove EBRD-a Green Economy Financing Facility (GEFF) za podnošenje zahtjeva za isplatu granta.

Online platforma se može koristiti preko kompjutera i mobitela. Možete da započnete proces podnošenja zahtjeva za verifikaciju, spasite ga i nastavite sa procesom kada kod želite korištenjem jednog uređaja ili kombinirajući pristup platformi sa različitih uređaja. Sistem omogućava jednostavno prilaganje dokumenata koji mogu biti fotografisani tokom procesa podnošenja zahtjeva. Možete da pratite status svog zahtjeva putem email obavijesti ili prijavom u Sistem za verifikaciju (VMS).

GEFF tim će potvrditi da je tehnologija instalirana, što također može zahtijevati posjetu i potvrdu na licu mjesta.

Nakon uspješne provjere, finansijska partnerska institucija platiće investicijski poticaj na vaš račun. Vaš projekat bi onda mogao postati jedna od uspješnih priča o GEFF-u.

Više informacija na: https://ebrdgeff.com/ba/bs/how-to-apply/step-by-step-process-for-technology-selector-projects/

Close