JAVNI POZIV za učešće u Programu „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu“

JAVNI POZIV za učešće u  Programu „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu“

JAVNI POZIV za učešće u Programu „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu“

JAVNI POZIV
za učešće u Programu
„Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu“
I - PREDMET JAVNOG POZIVA
Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu”, broj: 03-32-3-35/23 od 14.03.2023. godine.
II – PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
(1)Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno
osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:
a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro,
mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno tri (3) zaposlenika,
i koja će zaposliti najmanje (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog Programa.
b) Obrtnici (fizička lica), registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno dva (2) zaposlenika, i koji će zaposliti najmanje tri (3) nova zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu Programa.
(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju pravna i fizčka lica iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili
registrovanu poslovnu jedinicu na području:
a) Općina entiteta Republika Srpska i
b) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Sapna, Teočak, Goražde, Foča
FBiH, Pale FBiH, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ,
Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Novi Travnik, Donji
Vakuf, Vitez, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.
(3) Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Close