Javni poziv za razvoj ženskog poduzetništva

Javni poziv za razvoj ženskog poduzetništva

Javni poziv za razvoj ženskog poduzetništva

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje)
financijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva

1. Pozivaju se pravna i fizička lica (u daljem tekstu: privredni subjekti) koja su u većinskom
(minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine, da podnesu
Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih refundaciji dijela sredstava
administrativnih troškova izgradnje objekata, dijela troškova kupovine osnovnih sredstava i
obavljanja djelatnosti.
Pod investicijom, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se utrošci nastali zbog tokom
izgradnje i unutrašnjeg uređenja objekata, kupovine mašina i opreme (osnovnih sredstava)
uredno evidentirani nakon 01.01.2023. godine.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 03.07.2023. godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Close