Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata-2023

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju)
financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

1. Pozivaju se investitori registrirani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji proizvodni objekt izgrade
ili izvrše promjenu namjene objekta (neproizvodni u proizvodni) na području Zeničkodobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih
financijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje dijela administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta.
Pod proizvodnim objektom podrazumjeva se natkrivena građevina sa zidovima, u kojoj
investitor trenutno obavlja djelatnosti iz područja D-Prerađivačka industrija (stare Standardne
klasifikacije djelatnosti) ili C- Prerađivačka industrija (nove Standardne klasifikacije djelatnosti)
i za koji je investitor osigurao upotrebnu dozvolu nakon 01.01.2020. godine prema Zakonu o
prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničkodobojskog kantona”, broj: 1/14 i 4/16).
2. Pravo korištenja poticajnih sredstava imaju privredna društva registrirana za obavljanje
proizvodnih djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, koja proizvodni objekt izgrade na
području Zeničko-dobojskog i koja su upisala pravo vlasništva nad tim objektom koji je
predmet ovog poticaja i koji ispunjavaju uvjete definirane članom 2. Zakona o poticanju razvoja
male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).
3. Pravo na korištenje poticaja nema investitor koji je izgrađeni objekt iznajmio drugom subjektu,
a niti subjekt koji koristi iznajmljeni objekt.

Izvor: https://zdk.ba/

Close