Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona-2022

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona-2022

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona-2022

Pozivaju se općine/gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) iz Zeničko dobojskog kantona, koje realizuju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, da podnesu Zahtjeve
za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje troškova organizacije i
izgradnje poslovnih zona.
Poslovne zone su na jedinstven način uređene/neuređene zemljišne površine namijenjene za realizaciju
poslovnih aktivnosti, odnosno objekata.

Pravo korištenja poticajnih sredstava imaju JLS Zeničko-dobojskog kantona koje realizuju projekte
pripreme i izgradnje poslovnih zona.
JLS mogu kandidovati, po ovom javnom pozivu, samo jedan projekat (samo jedna zona).
Maksimalan iznos poticaja po osnovu Programa II je 150.000,00 KM.
Rok za dostavljanje dokumentacije o utrošku sredstava je 30.09.2023. godine.

Javni poziv će biti objavljen na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i otvoren 20
dana od dana objavljivanja, odnosno, u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na
Protokolu Kantona ili predati na poštu najkasnije do 29.08.2022. godine.

Javni poziv dostupan na sljedećem linku:

Close