Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

J A V N I PO Z I V
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih
subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona
na području Zeničko-dobojskog kantona

1. Pozivaju se općine/gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) iz Zeničkodobojskog kantona, koje realizuju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, da podnesu Zahtjeve
za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje troškova organizacije i
izgradnje poslovnih zona.
Poslovne zone su na jedinstven način uređene/neuređene zemljišne površine namijenjene za realizaciju
poslovnih aktivnosti, odnosno objekata.
U 2023. godini Vlada Kantona će subvencionirati dio troškova po osnovu Programa II- Opremanje
zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone.
Izgradnja komunalne infrastrukture unutar poslovne zone podrazumijeva slijedeće aktivnosti:
izgradnja, obnova, sanacija ili proširenje komunalne infrastrukture (ceste, plinske instalacije,
vodosnabdijevanje, odvod otpadnih voda uključujući nabavku i instalaciju kolektora i prečistača,
elektrifikacija, telekomunikacije i sl).
Redovno održavanje komunalne infrastrukture unutar poslovne zone ne može biti predmetom
sufinansiranja.
2. Pravo korištenja poticajnih sredstava imaju isključivo JLS Zeničko-dobojskog kantona koje realizuju
projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.
JLS su odgovorne za realizaciju svih predviđenih projektnih aktivnosti, uključujući i preuzimanje
finansijskih obaveza.

10. Javni poziv će biti objavljen na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i otvoren 21
dan od dana objavljivanja, odnosno, u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na
Protokolu Kantona ili predati na poštu najkasnije do 28.06.2023. godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Close