Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata-2023

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava
namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i
obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

1. Pozivaju se investitori koji investiciju realiziraju u obrtničku djelatnost na području
Zeničko-dobojskog kantona, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih
financijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje administrativnih troškova izgradnje
objekata, dijela troškova kupovine objekta i osnovnih sredstava i obavljanja djelatnosti prema
Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09,
66/09, 38/10 i 16/12).
Pod novoizgrađenim objektom, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se uređeni građevinski
prostori površine od 5 do 2.000 i više m2
, u kojim investitor obavlja obrtničke djelatnosti i za
koje je investitor osigurao upotrebnu dozvolu prema Zakonu o građenju izdatu od nadležnog
organa nakon 01.01.2020. godine.
Pod kupovinom objekta, u duhu ovog poticaja, podrazumijeva se kupovina uređenog
građevinskog prostora površine od 5 do 2.000 i više m2
, u kojem investitor obavlja registriranu
obrtničku djelatnost.
Pod investicijom, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se utrošci nastali zbog kupovine
objekta, tokom izgradnje objekata, kupovine mašina i opreme (osnovnih sredstava) uredno
evidentirani nakon 01.01.2020. godine.
Korisnici sredstava poticaja za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i
starih zanata, su sva fizička lica koja posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu na
području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Uredbom.
Korisnici sredstava poticaja su obrtnici registrirani u Zeničko-dobojskom kantonu po Zakonu o
obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/21) i za koju
posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu od nadležnog organa najmanje 6 mjeseci
prije, računajući od dana podnošenja zahtjeva.
Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici koji shodno rješenju o obavljanju djelatnosti, imaju
registriranu djelatnost unutar sljedećih dozvoljenih područja:
- Djelatnosti iz područja C Prerađivačka industrija;
- Iz područja G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala šifra
djelatnosti 45.20;
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF ECONOMY
2
- Iz područja S Ostale uslužne djelatnosti šifre djelatnosti od 95.11 do 95.29 i od 96.01 do
96.09.
Pravo na dodjelu sredstava nemaju obrtnici koji shodno rješenju o obavljanju djelatnosti
obavljaju sljedeće djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih
proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, kasina i
igara na sreću.
Jedan korisnik poticaja može koristiti najviše jednu vrstu poticaja Ministarstva za
privredu/gospodarstvo u tekućoj budžetskoj godini.
Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici koji za istu namjenu do datuma podnošenja prijave
nisu koristili bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i
sl.).

Izvor: https://zdk.ba/

Close