JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U
POSLOVNI INKUBATOR

ČLAN I

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup kancelarijskih, skladišnih i radioničkih prostora u objektima Poslovnog inkubatora Zavidovići, ulica Radnička 13.

ČLAN II

Na raspolaganju je poslovni prostor koji se nalazi u objektu broj 5. površine 25 m2.

ČLAN III

Zahtjev za zakup prostora mogu podnijeti:
1. Poduzetnik početnik (preduzeće u nastajanju smatra se do 6 mjeseci starosti),
2. Fizičko lice / početnik u biznisu koji ima namjeru registrovati djelatnost (preduzeće ili obrt) u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o predinkubiranju,
3. Preduzeće ili obrt registrovano duže od 6 mjeseci ukoliko u okviru PI RAZ ima slobodnih poslovnih prostora.

ČLAN IV

Poslovni prostori se u zakup izdaju na period od 1 godine sa mogućnošću produženja ugovora od maksimalno 4 godine boravka.

ČLAN V

Poslovni inkubator predstavlja organizovan sistem za podršku novoformiranim (mikro, malim i srednjim) preduzećima i obrtima. Sistem obuhvata: prostor za rad, upotrebu zajedničke infrastrukture i resursa, korištenje različitih usluga koje Agencija pruža: konsalting, mentoring, pravna pomoć, kontakti sa strukovnim asocijacijama i udruženjima, zajednički nastup na sajmovima i drugo.

ČLAN VI

Potencijalni kandidati trebaju ispuniti Obrazac prijave i isti poslati (mail ili pošta) ili donijeti lično u prostorije Razvojne agencije. Obrasac prijave dostupan je na internet stranici Razvojne agencije (www.raz.ba) i Grada Zavidovići (www.zavidovici.ba). Dodatne informacije možete dobiti i slanjem upita na e-mail agencije: raz.zavidovici@gmail.com ili pozivom na broj: 032/878-404 / 061-704-834.

Poziv je otvoren trajno ili do popune poslovnih prostora.
Uslovi i kriteriji za započinjanje procesa inkubacije i sve ostale odredbe povezane s inkubacijom definirani su Pravilnikom o inkubaciji.

Javni poziv i Prijavni obrazac:

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR I PRIJAVNI OBRAZAC

Close