Javni poziv za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Javni poziv za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Javni poziv za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva.

Korisnici sredstava
Korisnici kreditnih sredstava su subjekti male privrede definirani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09), registrirani po Zakonu o privrednim društvima, Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br: 35/09 i 42/11) ili Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 75/21) čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrirani su poslije 1.1.2021. godine.
Korisnici sredstava po „Uredbi o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19„ iz 2021.godine, imaju pravo aplicirati za dodjelu sredstava po ovom projektu.

Podnosioci zahtjeva mogu maksimalno zahtijevati do 8.000,00 KM. Viši zahtjevani novčani iznosi od dozvoljenih, znače automatsko odbacivanje zahtjeva za dalje razmatranje.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022. godine (utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Linkovi javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni na:

Close