Javni poziv za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, na prostoru entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova

Javni poziv za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, na prostoru entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova

Javni poziv za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, na prostoru entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova

Svrha Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje radi podrške zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim
ustanovama i javnim preduzećima radi unapređenja održivog povratka.
II
Cilj Javnog poziva
Cilj Javnog poziva je pružiti podršku zapošljavanju najmanje 50 povratnika, čime će se omogućiti
povećanje zastupljenosti povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, a
sve u skladu sa obavezama iz Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te
stvoriti bolji uslovi za održivi povratak i zadržavanje mladih kadrova u Bosni i Hercegovini.
III
Pravo prijave na Javni poziv
Pravo prijave imaju pravna lica poslodavci koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da su pravna lica - organi javne uprave, javne ustanove, javna preduzeća - registrovana u skladu sa
važećim zakonima na nivou jedinica lokalne samouprave u entitetu Republika Srpska, Brčko Distriktu
Bosne i Hercegovine i entitetu Federacija Bosne i Hercegovine – i to za područja srednje razvijenih,
nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova (u skladu sa indeksom razvijenosti Federalnog
zavoda za programiranje razvoja);
2. da imaju aktivan transakcijski račun;
3. da u periodu od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do 30.11.2023. godine zaposli najmanje jedno
lice na neodređeno vrijeme iz kategorije povratnika koji spadaju u manjinski zastupljene populacije u
skladu sa Aneksom VII, član 1. tačka 3. stav d) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini,
4. da osoba koja se zapošljava ima prijavljeno mjesto prebivališta u jedinici loklane samouprave u kojoj
je registrovan aplikant.

Javni poziv ostaje otvoren do 30.11.2023. godine.

Dokumenti:

Javni_poziv_zaposljavanje_u_upravi_2023_web-1

Prijavni obrazac

Izvor: https://fmroi.gov.ba/

Close