Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

 1. Pozivaju se pravna i fizička lica (u daljem tekstu: privredni subjekti) koja su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih refundaciji dijela uplaćenih doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika.
 2. Pravo na dodjelu sredstava iz tačke 1. ovog Javnog poziva, imaju privredni subjekti koji:
 • trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti kao osnovnu djelatnost radi ostvarivanja dohodka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticanju razvoja male privrede,
 • sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • koji su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine,
 • koji su registrovani najmanje 6 mjeseci do dana objave ovog Javnog poziva,

Refundaciju mogu ostvariti privredni subjekti za:

 • za zaposlenike u radnom odnosu kod pravnih lica sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • za vlasnike i zaposlenike u radnom odnosu subjekata koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima na području Zeničko-dobojskog kantona.

  Obavljaju djelatnost unutar sljedećih područja:

 • Djelatnosti iz područja C Prerađivačka industrija;
 • Iz područja M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti šifre djelatnosti 74.10. - Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.20 - Fotografske djelatnosti,
 • Iz područja S Ostale uslužne djelatnosti šifre djelatnosti

95.11 - Popravak računara i periferne opreme
95.12 - Popravak komunikacijske opreme
95.21 - Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
95.22 - Popravak aparata za domaćinstvo te opremu za kuću i vrt
95.23 - Popravak obuće i proizvoda od kože
95.24 - Popravak namještaja i pokućstva
95.25 - Popravak satova i nakita
95.29 - Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

96.01 - Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
96.02 - Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
96.03 - Pogrebne i srodne djelatnosti
96.04 - Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
96.09 - Ostale lične uslužne djelatnosti d.n.

 • koji do datuma podnošenja prijave za istu namjenu nisu koristila bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.).

 

Privrednim subjektima se nakon dostavljanja urednog zahtjeva i procedure odlučivanja, mogu odobriti jednokratno sredstva za refundaciju dijela uplaćenih doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika i to:

 • po jednom zaposleniku/vlasniku u maksimalnom iznosu po 250,00 KM za svaki navršeni mjesec radnog staža,
 • po jednom zaposleniku/vlasniku u maksimalnom iznosu 2.000,00 KM za najviše posljednjih 8 mjeseci računajući do dana objave Javnog poziva,
 • za maksimalno 2 zaposlenika kod pravnog lica u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM,
 • za maksimalno 2 zaposlenika ili vlasnika i 1 zaposlenika kod fizičkog lica u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM.

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 05.05.2022. godine.

Javni poziv dostupan je na sljedećim linkovima:

Close