JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SUŠARE U SKLOPU POSLOVNOG INKUBATORA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SUŠARE U SKLOPU POSLOVNOG INKUBATORA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SUŠARE U SKLOPU POSLOVNOG INKUBATORA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup sušare u objektu broj 4 Poslovnog inkubatora Zavidovići-Radnička 13.

Na raspolaganju je sušara TIPA SKU-800-50 TR  koja se nalazi u objektu broj 4, kapaciteta 800kg

Cijena korištenja sušare iznosi 10 KM sa PDV-om dnevno na ime troškova struje i održavanja. Korisnik je dužan očistiti sušaru nakon korištenja.

Poziv je otvoren trajno ili do popune slobodnih termina.

Slika sušare

 

Dokumenti:

 

Close