Javni poziv za odabir projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta ZDK predviđenih za 2023. godinu

Javni poziv za odabir projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta ZDK predviđenih za 2023. godinu

Javni poziv za odabir projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta ZDK predviđenih za 2023. godinu

Javni poziv za odabir projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta ZDK predviđenih za 2023. godinu

Izvor: https://zdk.ba/

Close