Javni poziv za odabir programa rada/projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati/sufinansirati iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za 2023. godinu

Javni poziv za odabir programa rada/projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati/sufinansirati iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za 2023. godinu

Javni poziv za odabir programa rada/projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati/sufinansirati iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za 2023. godinu

JAVNI POZIV
za odabir programa rada/projekata nevladinih organizacija koje će se
finansirati/sufinansirati iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za
2023. godinu

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je odabir programa rada/projekata za dodjelu budžetskih sredstava
namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje programa rada/projekata iz oblasti socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodica sa djecom i zaštite raseljenih lica i
povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona.

II. Pravo učešća

Pravo na učešće i dodjelu sredstava imaju: savezi, unije ili druge krovne organizacije
registrovane na kantonalnom nivou u skladu sa zakonom, a koje u svom članstvu imaju
srodna lokalna udruženja; kantonalna udruženja koja su članice saveza ili unija na federalnom
ili državnom nivou; kantonalna udruženja koja provode Program mjera za prevenciju, zaštitu i
borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko–dobojskog kantona.
Članstvo u savezu, uniji ili drugoj krovnoj organizaciji podrazumjeva isključivo članstvo u
oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodica sa djecom i zaštite
raseljenih lica i povratnika.
Pravo na dodjelu sredstava nemaju kantonalna udruženja koja nisu članice saveza ili unija na
kantonalnom, federalnom ili državnom nivou.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, na službenoj stranici Zeničkodobojskog kantona (www.zdk.ba) i dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Izvor: https://zdk.ba/

Close