Javni poziv za odabir korisnika "Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede

Javni poziv za odabir korisnika "Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede

Javni poziv za odabir korisnika “Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede

Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika "Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti)" za 2022. godinu.

Kako bi se ispunili uslovi prihvatljivosti, podnosioci prijave moraju biti:

 • Pravna lica/privredna društva (d.o.o. i d.d.) shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede ZDK, koji:
  • imaju sjedište na područjuZDK;
  • nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu;
  • posluju najmanje šest mjeseci do dana objave ovog Programana web stranici VladeZDK;
  • imaju pozitivno poslovanje u godini (osim podnosioca prijave koji posluju kraće od 12 mjeseci);
  • imaju najmanje 3 (tri) zaposlena na dan objave Javnog poziva na webstranici Vlade ZDK, unutar područja C i J62 Klasifikacije djelatnosti KDBiH20102.

Ukupan iznos sredstava za finansiranje grant sheme iznosi 1.500.000KM.

Maksimalni iznos sredstava za jednu od prioritetnih oblasti je kako slijedi:

 

 • Prioritetna oblast 1: Maksimalan iznos do 20.000 KM za jednu ili sve navedene stavke:
 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu: do 20.000 KM; i/ili
 • uvođenje/recertificiranje ISO, HACCP,FSC, Halal, Organic ili nekih drugih proizvodnih standarda: do 4.000 KM; ili
 • uvođenje CE znaka: do 5.000 KM.

 

 • Prioritetna oblast 2: Maksimalan iznos do 6.000 KM za:
 • obuku potrebne radne snage koja će rezultirati osposobljavanjem minimalno 1 radnika u MSP/podnosiocu prijave, gdje učešće grant sheme po radniku može iznositi do 2.000 KM, a maksimalno 6.000,00 KM za 3 radnika.

 

 • Prioritetna oblast 3: Maksimalan iznos do 4.000 KM za:
 • unapređenje pristupa tržištu i promocije proizvoda na tržištu, za učešće grant sheme za sudjelovanje MSP na međunarodnim sajmovima van Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za podnošenje prijavaje 05.05.2022.godine.

Javni poziv dostupan je na sljedećim linkovima:

 

 

Close