Javni poziv za obrte i tradicionalne stare zanate

Javni poziv za obrte i tradicionalne stare zanate

Javni poziv za obrte i tradicionalne stare zanate

Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici koji shodno rješenju o obavljanju djelatnosti, imaju registrivanu djelatnost unutar sljedećih dozvoljenih područja:

  • Djelatnosti iz područja C Prerađivačka industrija;
  • Iz područja G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala šifra djelatnosti 45.20;
  • Iz područja S Ostale uslužne djelatnosti šifre djelatnosti od 95.11 do 95.29 i od 96.01 do 96.09

Investitoru će se nakon uredne prijave i procedure odlučivanja odobriti sredstva u jednokratnom iznosu na sljedeći način:

- Po osnovu izgradnje objekta za obavljanje obrtničke djelatnosti, maksimalno u iznosu od 30.000,00 KM za 1.000 i vise kvadrata.
- Po osnovu kupovine objekta, opreme i mašina, kao osnovnih sredstava, za obavljanje obrtničke djelatnosti u jednokratnom iznosu od 35 % od ukupne visine investicije.
- Po osnovu administrativnih troškova za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata dodjeljuju se sredstva u iznosu 2.500,00 KM. Pravo na dodjelu navedenih sredstava imaju obrtnici kojima nisu odobrena sredstva Ministarstva za privredu po ovom osnovu po javnim pozivima iz ranijih godina.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 05.05.2022. godine.

Javni poziv dostupan je na sljedećim linkovima:

Close