Javni poziv za jačanje konkurentnosti MSP-a

Javni poziv za jačanje konkurentnosti MSP-a

Javni poziv za jačanje konkurentnosti MSP-a

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje.

 

U skladu sa propisanim uslovima iz tačke 1.2, jedan podnosilac prijave može podnijeti maksimalno 1 projektni prijedlog u iznosu do 40.000 KM.
Minimalan iznos traženih grant sredstava ne može biti manji od 10.000 KM.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.05.2022. godine (utorak), što potvrđuje datum na otpremnici ili poštanski žig na koverti. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka se neće uzimati u obzir.

Linkovi javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni na:

Close