Javni poziv za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

Javni poziv za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

Javni poziv za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

JAVNI POZIV
za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

Pozivaju se javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da podnesu zahtjev za odobravanje i
dodjelu finansijskih sredstava planiranih u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, za
finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga JPP projekata.


Pravo učešća imaju javna tijela na području Zeničko-dobojskog kantona i to:

a) organ uprave i upravne organizacije jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) sa
područja Kantona,

b) javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik JLS,

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objave na web stranici Kantona.

Dokumenti:

izvor: https://www.zdk.ba

Close