Javni poziv za evidentiranje zainteresiranih lica za komisiju za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila 2022

Javni poziv za evidentiranje zainteresiranih lica za komisiju za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila 2022

Javni poziv za evidentiranje zainteresiranih lica za komisiju za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila 2022

J A V N I  P O Z I V

za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u Komisiji za provođenje pripremne nastave i ispita za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila

 

Pozivaju se lica koji su zainteresirana za rad u Komisiji za provođenje pripremne nastave i ispita za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (u daljem tesktu: Kandidati), da izvrše popunjavanje evidencijskih listova. Evidencijski listovi mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, ulica Zmaja od Bosne bb., u Zenici.

Imenovanje se vrši na sljedeće pozicije:

 

 1. predsjednik komisije,
 2. ispitivač/predavač iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama (dva člana),
 3. ispitivač/predavač iz saobraćajne psihologije (dva člana),
 4. ispitivač/predavač iz pedagogije (dva člana),
 5. ispitivač/predavač iz metodika vožnje (dva člana),
 6. ispitivač/predavač iz poznavanja motornih vozila, uređaja i opreme (dva člana),
 7. ispitivača iz upravljanja motornim vozilom (dva člana).

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ispunjava uslove propisane članom 18. Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj: 15/07 i 41/07), i to:

 

 1. za predsjednika komisije imenuje se osoba koja je diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer i ima licencu predavača teoretske nastave ili licencu za ispitivača teoretskog dijela ispita ili osoba koja je diplomirani pravnik odnosno osoba koja ima VII stepen stručne spreme, nastavno-pedagoškog smjera i ima licencu za ispitivača teoretskog dijela ispita;
 2. za ispitivača iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama imenuje se osoba koja ima licencu ispitivača teoretskog dijela ispita;
 3. za ispitivača iz saobraćajne psihologije imenuje se diplomirani psiholog koji ima vozačku dozvolu najmanje tri godine;
 4. za ispitivača iz pedagogije imenuje se diplomirani pedagog ili andragog koji ima vozačku dozvolu najmanje tri godine;
 5. za ispitivača iz metodike vožnje imenuje se osoba koja ima licencu ispitivača iz upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije;
 6. za ispitivača iz poznavanja motornih vozila, uređaja i opreme, imenuje se diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer ili diplomirani inžinjer mašinstva, smjer motori i motorna vozila;
 7. za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom imenuje se osoba koja ima licencu za ispitivača upravljanja motornim vozilom za sve kategorije / potkategorije.

 

Potrebni dokumenti

Uz popunjene evidencijske listove potrebno je priložiti:

 

 1. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 2. ovjerenu kopija diplome (NAPOMENA: Samo za pozicije pod a),c), d) i f)),
 3. ovjerenu kopija vozačke dozvole (NAPOMENA: Samo za pozicije pod c) i d)),
 4. ovjerenu kopija licence (NAPOMENA: Samo za pozicije pod a), b), e) i g)).

 

NAPOMENE:

 

Da bi se evidencijski list i prateća dokumentacija smatrala ispravnom, potrebno je pridržavati se sljedećeg:

 • u evidencijskom listu smiju biti upisani samo podaci koji se traže, evidencijski list na kojem su upisani nepotrebni, nezahtijevani ili neistiniti podaci smatrat će se neispravnim,
 • dostavljeni dokumenti moraju biti jasno vidljivi i lako čitljivi,
 • ovjere kopija dokumenata, ne smiju biti stariji od 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

 

Ministar sa liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog poziva imenuje potreban broj članova Komisije za provođenje pripremne nastave i ispita za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila na period od dvije godine.

Popunjeni i potpisani evidencijski listovi, zajedno s priloženom dokumentacijom  dostavljaju se najkasnije do 30.09.2022. godine na adresu:

                                                  Zeničko-dobojski kanton

                                Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

                                             ulica Kučukovići  broj 2, Zenica.

 

sa naznakom:

„Javni poziv za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u

Komisiji za provođenje pripremne nastave i ispita

za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila“

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/460-678.

Link Javnog poziva:

Izvor:https://www.zdk.ba/

Close