Javni poziv za dostavljanje Prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2023. godinu, traže se. –

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2023. godinu, traže se. –

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2023. godinu, traže se. –

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2023. godinu, traže se.

PREUZIMANJE

Prijedlozi i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2023. godinu, traže se. –

Izvor: www.zavidovici.ba

Close