JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PODRŠKU I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PODRŠKU I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PODRŠKU I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Datum: 28/10/2022
Broj: 232/22

Na osnovu Odluke o objavi javnog poziva za dostavljanje prijava za podršku i unapređenje poljoprivredne proizvodnje broj 231/22 od 27/10/22 i na osnovu Sporazuma o namjenskom utrošku sredstava na ime podrške projektima u poljoprivredi za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK broj 05-11-8063-244-14/22 od 28.09.2022. godine, direktor Agencije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za podršku i unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Razvojna agencija Zavidovići provodi projekat “Podrška i unapređenje poljoprivredne proizvodnje” na području Grada ZavidovićiProjekat finansiraju Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zavidovići. Cilj projekta je unapređenje i proširenje poljoprivredne proizvodnje održavanje broja zaposlenih i samozaposlenih u primarnoj proizvodnji kroz dodjelu mehanizacije i opreme za obradu i unapređenje poljoprivrednih procesa i proizvodnje, poboljšanje konkurentnosti, kvaliteta i količine proizvodnje.

Korisnici projekta mogu biti građani sa prebivalištem na području Grada Zavidovići i pravna lica čija je osnovna djelatnost u poljoprivredi, registrovana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti u poljoprivredi. Korisnicima Mašinskog prstena Razvojne agencije Zavidovići nije dozvoljeno učešće na javnom pozivu.

Komisija će ocjeniti prijave u skladu sa ustanovljenim skupom socijalnih i ekonomskih kriterija iz prijavnog obrasca, iznosom sufinansiranja  i terenskom posjetom aplikantima koji su ostvarili najveći broj bodova u cilju utvrđivanja opravdanosti prijave.

Obrazac prijave se može preuzeti na protokolu Grada Zavidovići, Razvojnoj agenciji Zavidovići i na web stranici www.raz.ba. Maksimalni iznos podrške po korisniku iznosi 3.000,00 KM ne uključujući sufinansiranje korisnika u iznosu od minimalno 40%.
Na osnovu odobrenih prijava Agencija će provoditi postupak javne nabavke a korisnicima dodijeliti traženu opremu ili mehanizaciju. Odabrani korisnici će biti u obavezi da sufinansiraju minimalno 40% iznosa tražene opreme ili mehanizacije.

Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave - original
 2. Potvrda o mjestu prebivališta - CIPS obrazac - original ili ovjerena kopija
 3. Kopija lične karte - obična kopija
 4. Potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (RPG) sa listom korištenja biljne kulture i listom stoke / Potvrda iz registra pčelara sa obrascem P-1 (Gradska uprava, kancelarija broj 204) – original ili ovjerena kopija
 5. Ponuda o nabavci tražene opreme ili mehanizacije- original ili obična kopija

Potrebna dokumentacija za pravna lica:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave - original
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj - obična kopija
 3. Obavještenje o razvrstavanju privrednog subjekta - obična kopija
 4. Uvjerenje od Porezne uprave FBiH o izmirenju direktnih poreza i doprinosa sa listom zaposlenih lica ili ovjerena kopija sporazuma o reprogramiranju obaveza ne starije od tri mjeseca računajući od dana objave Javnog poziva - original ili ovjerena kopija
 5. Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu PDV-a ili ovjerena kopija sporazuma o reprogramiranju obaveza (ukoliko je podnosilac poZakonu o porezu na dodatnu vrijednost u sistemu, ukoliko nije dostaviti Izjavu da privredni subjekt nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa) - ne starije od tri mjeseca, računajući od dana objave ovog Javnog poziva - original ili ovjerena kopija
 6. Potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (RPG) sa listom korištenja biljne kulture i listom stoke / Potvrda iz registra pčelara sa obrascem P-1 (Gradska uprava, kancelarija broj 204) – original ili ovjerena kopija
 7. Ponuda o nabavci tražene opreme ili mehanizacije– original ili obična kopija

U Srijedu 02. Novembra u prostorijama Velike sale Grada Zavidovići u 11:00 sati održati će se prezentacija Javnog poziva i smjernica za popunjavanje obrasca prijave.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo na protokol Razvojne agencije Zavidovići sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PODRŠKU I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE“ najkasnije do 11. Novembra 2022. godine do 12:00 sati na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Zavidovići d.o.o. Zavidovići
Radnička 13 (Objekat 3)
72220 Zavidovići

Dokumentacija:

Obrazac prijave

Close