Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
za 2023. godinu.

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Zeničkodobojskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ u skladu sa članom 35.
Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23), kao i članom 6. Programa utroška sredstava sa
Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-5111/23, od 30.03.2023. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 13.05.2023. godine.

Dokumenti:

Izvor: https://zdk.ba/

 

Close