Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

JAVNI POZIV

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje aktivnosti u oblasti sporta vršit će se prema Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300,  sa pozicije „Transfer za sport”, Broj: 02-11-1427/22, od 27.01.2022. godine, Broj: 02-11-11400/22, od 21.07.2022, Broj: 02-11-12312/22, od 11.08.2022. godine.

Pravo učestvovanja

(1) Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uslove:

 

  1. da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona, ili da na području Zeničko-dobojskog kantona provode i realizuju sportsko-rekreativne aktivnosti mladih izvan sistema redovnih takmičenja,
  2. b) da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12. 2020. godine,
  3. c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

 

(2) Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:

 

  1. sportski klubovi koji su ostvarili plasman u viši rang na kraju takmičarske sezone 2021/2022, ili plasman na međunarodna takmičenja organizovana od strane službeno priznatih evropskih/svjetskih sportskih asocijacija/saveza,
  2. sportski klubovi koji nisu ostvarili sufinansiranje u 2022. godini (sufinasiranje kotizacije),
  3. sportski klubovi osoba sa invaliditetom koji nisu ostvarili sufinansiranje u 2022. godini (sufinansiranje redovnih aktivnosti),
  4. sportisti pojedinci/reprezentativci koji su osvojili medalju na Svjetskom, Evropskom, Balkanskom prvenstvu u 2022. godini,  (putem klubova),
  5. sportski klubovi najvišeg državnog ranga ligaškog takmičenja,
  6. sportski klubovi osvajači državnih prvenstava/kupova Bosne i Hercegovine,
  7. udruženja i klubovi koji provode i realizuju sportsko-rekreativne aktivnosti mladih izvan sistema redovnih takmičenja uz detaljno razrađen projekat (osnovni podaci o aplikantu, opis projekta, lokacija realizacije projekta, ciljevi, način provođenja, finansijska analiza prihoda i rashoda, očekivani efekti projekta), a kojima nisu već sufinansirane projektne aktivnosti u 2022. godini.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dokumenti:

Izvor:https://www.zdk.ba/

Close