Javni poziv za dostavljanje ponuda konsultantske i trenerske usluge za potrebe podrške institucijama vlasti i organizacijama civilnog društva

Javni poziv za dostavljanje ponuda konsultantske i trenerske usluge za potrebe podrške institucijama vlasti i organizacijama civilnog društva

Javni poziv za dostavljanje ponuda konsultantske i trenerske usluge za potrebe podrške institucijama vlasti i organizacijama civilnog društva

Institut za razvoj mladih KULT poziva pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponudu za konsultantske i trenerske usluge za potrebe podrške institucijama vlasti i organizacijama civilnog društva.

Ovaj poziv nije namijenjen fizičkim licima. Samo pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini koja mogu izdati zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu nabavke@mladi.org i to najkasnije do 8.11.2023. g. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 10.11.2023. g. do 16.30 sati.

Ponuda se dostavlja putem elektronske pošte nabavke@mladi.org s naznakom „01.09.0-N2.5-39128“ u predmetu emaila.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 14.11.2023. godine do 23.59 sati.

Puni tekst javnog poziva možete pronaći OVDJE.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Link

Close