JAVNI POZIV ZA DONACIJE BH TELECOM

JAVNI POZIV ZA DONACIJE BH TELECOM

JAVNI POZIV ZA DONACIJE BH TELECOM

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2022. godini dodijeljuje Dioničko društvo
BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje ili
sufinansiranje programa ili projekata ili aktivnosti, na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine,
iz oblasti djelovanja:

a) Osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe
opremanja informatičkih kabineta);
b) Javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme);
c) Udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i
Udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa poteškoćama u razvoju;
d) Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
e) Općinska/gradska udruzenja penzionera i Centri za zdravo starenje.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim
medijima i web stranici Društva (LINK: Donacije - BH Telecom d.d. Sarajevo) i sve prijave koje budu
upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

LINKOVI:

Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2022. godini objavljen je u sredstvima javnog informisanja dana 04.08.2022. godine i ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan

Izvještaj o utrošku doniranih sredstava – obrazac

 

Close