Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija "Tekući transferi i drugi tekući rashodi"

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija "Tekući transferi i drugi tekući rashodi"

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA

 

iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,  pozicija

„Tekući transferi i drugi tekući rashodi“

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:

LOT 1 - Finansiranje svečanih akademija, obilježavanje značajnih datuma iz bliže i dalje prošlosti

  • Budžet: 10.000,00 KM

LOT 2 - Finansiranje okruglih stolova i tribina, kulturnih, naučnih i vjerskih manifestacija

  • Budžet: 50.000,00 KM

LOT 3 - Finansiranje ili sufinansiranje sportskih manifestacija i projekata od značaja za Kanton ili Bosnu i Hercegovinu

  • Budžet: 90.000,00 KM

LOT 4 - Finansiranje programskih projekata kojima se doprinosi kvalitetnijoj prezentaciji i informisanju građana o radu i aktivnostima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlade Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija

  • Budžet: 50.000,00 KM za neprofitne organizacije
  • Budžet: 200.000,00 KM za privatna preduzeća i poduzetnike

Pravo učešća u javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnici kako slijedi:

LOT 1: Neprofitne organizacije

LOT 2: Neprofitne organizacije

LOT 3: Neprofitne organizacije (privatna preduzeća i poduzetnici isključivo kao tradicionalni organizatori)

LOT 4: Neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnici

Poziv ostaje otvoren do 16.maja 2022.godine.

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

 

 

Close