Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini

J A V N I P O Z I V
za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije
Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023.godini

Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada ________,
koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu _______ i koji su na evidenciji
nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu_______ o mogućnosti podnošenja zahtjeva za
dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.
Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke
populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak
Ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine/grada i
Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a
poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 12.05.2023. godine.

Javni_poziva_za_zapošljavanje_pravnim_licima.pdf

Izvor: https://zdk.ba/

Close