Javni poziv UNDP

Javni poziv UNDP

Javni poziv UNDP

Poziv svim zainteresovanim i kvalifikovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), da se prijave 📥 za tehničku i bespovratnu podršku dekarbonizaciji!
Poziv je objavljen u sklopu nedavno pokrenutog projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” #IDA, koji finansira Embassy of Japan in Bosnia and Herzegovina, a provodi #UNDPBiH, u cilju podrške konkretnoj provedbi klimatskih planova #BiH kao što su njeni Nacionalni utvrđeni doprinosi (NDC).
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do petka 20.05.2022. godine do 17:00 sati ⌛️, a za više informacija o pozivu i potrebnoj dokumentaciji:

Close