JAVNI POZIV - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

JAVNI POZIV - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

JAVNI POZIV – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

Objava Javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući
transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH.
utvrđenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Krajnji rok za podnošenje prijava je najmanje 15 dana od dana objave na web stranici Ministarstva odnosno da 8.7.2022. godine, Što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.

JAVNI POZIV

PRILOG I OBRAZAC P1

PRILOG I OBRAZAC P2

PRILOG I OBRAZAC P3

PRILOG I OBRAZAC P4

01 IZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA (I-1)

02 IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI I NEVOĐENJU POSTUPKA (I-2)

03 IZJAVA O NESUDJELOVANJU U KORUPTIVNIM RADNJAMA (I-3)

04 IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (I-4)

 

Izvor: https://www.fmoit.gov.ba/

Close