Javni poziv Program –“Podrška razvoju start up-a (početnog biznisa) povratnika u 2023.godini”

Javni poziv Program –“Podrška razvoju start up-a (početnog biznisa) povratnika u 2023.godini”

Javni poziv Program –“Podrška razvoju start up-a (početnog biznisa) povratnika u 2023.godini”

JAVNI POZIV
za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –
Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2023. godini
I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima, MSP (malim i srednjim preduzećima), zdravstvenim, socijalnim ili odgojno-obrazovnim ustanovama, za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.
II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici, MSP, zdravstvene, socijalne ili odgojno-obrazovne ustanove:
a. koji imaju registrovanu djelatnost , ili su pokrenuli postupak registracije, na području općina
entiteta RS-a ili u općinama Federacije Bosne i Hercegovine, definisanim u stavu (2) ovog Javnog
poziva;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika iz kategorije
povratnika (uključujući vlasnika obrta);
c. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim
propisima, kao:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici,
ii. zdravstvene, socijalne ili odgojno-obrazovne ustanove,
iii. MSP ili Poslovne jedinice preduzeća registrovane kod nadležnog suda u općinama povratka.
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog
poziva;
e. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno
mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u
stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na
području Republike Srpske;
f. čiji su osnivači udruženja, fondacije ili humanitarne organizacije, čije su programske
aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost ili čiji su vlasnici ili
osnivači mala i srednja preduzeća koja imaju registrovane poslovne jedinice na području
općina definisanih u stavu (2) ovog člana;
g. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Close