JAVNI POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2023. GODINI

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:
JAVNI POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA
SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA POTREBE
TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2023. GODINI

Programom je predviđena obuka i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba sa
evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK, za slijedeća zanimanja:
• ZAVARIVAČ;
• CNC – OPERATER;
• OBRAĐIVAČ PLASTIKE;
• ŠIVAČ.

http://OGLAS_AMZ_2023_kompanije_15052023_-_za_objavu.pdf

Izvor: https://zdk.ba/

Close