Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za stambene objekte

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za stambene objekte

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za stambene objekte

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1.

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.350,00 KM.

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba/

Link

Close