Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za mikro, mala i srednja preduzeća

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za mikro, mala i srednja preduzeća

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za mikro, mala i srednja preduzeća

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu JP BPEU MMSP 2023-1.

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.315,00 KM.

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba/

Link

Close