Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godine

Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godine

Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godine

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2022. godinu

"Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta", navedeno je u konkursu.

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati u nastavku.

Javni natječaj

1. Izgradnja poduzetničkih zona 

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan aktivnosti

Prilog II-Proračun projekta

Prilog III-Logički okvir

Prilog IV-Administrativni i financijski podaci

Prilog V-Pismo namjere

Prilog VI-Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

2. Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan aktivnosti

Prilog II-Proračun projekta

Prilog III-Administrativni i financijski podaci

Prilog IV-Pismo namjere

3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture 

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Izjava o realizaciji projekata

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 

Izjava o de minimis pomoći

Primjer popunjene izjave o de minimis pomoći

4. Poticaj udruženjima i komorama 

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o de minimis pomoći

Primjer popunjene Izjave o de minimis pomoći

5. Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

6. Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima popunjena

7. Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva 

Smjernice 

Zahtjev-Obrazac projekta 

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

8. Jačanje konkurentnosti MSP-a

Smjernice

Zahtjev - Obrazac projektnog prijedloga

Plan aktivnosti

Pismo namjere

Proračun projekta

Upitnik _ESSQ

Primjer_popunjenog Upitnika _ESSQ

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

 

Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.

"Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2021. godini po projektima "Jačanje konkurentnosti MSP-a" i "Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća" ne mogu koristiti sredstva ovog projekta", naglašeno je u konkursu.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022. godine (utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Close