Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije

Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije

Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije

Direkcija za evropske integracije (DEI) do kraja septembra organizuje sljedeće obuke:

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija
Datum održavanja obuke: 23.9.2022. godine
Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo
Rok za prijavu učešća: 19.9.2022. godine

Evropska ekonomska integracija
Datum održavanja obuke: 26 - 27.9.2022. godine
Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo
Rok za prijavu učešća:  22.9.2022. godine

Pregovaranje o procesu pristupanja Evropskoj uniji
Datum održavanja obuke: 30.9.2022. godine
Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo
Rok za prijavu učešća:  27.9.2022. godine

Sve detaljne informacije o obukama i načinu prijave dostupne su na: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7?page=2

Izvor: https://sogfbih.ba

Close