GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK: PRILIKA ZA IZGRADNJU KAPACITETA I DODJELU GRANTOVA

GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK: PRILIKA ZA IZGRADNJU KAPACITETA I DODJELU GRANTOVA

GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK: PRILIKA ZA IZGRADNJU KAPACITETA I DODJELU GRANTOVA

Gender Budget Watchdog Network (GBWN), mreža organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije i Srbije objavljuje Javni poziv za prijave za izgradnju kapaciteta i sub-granting za rodno odgovorno budžetiranje i finansiranje otpornosti (u kriznim situacijama).

Kao zagovornici socijalne pravde i jednakosti, ključno je da organizacije civilnog društva imaju duboko razumijevanje rodno odgovornog budžetiranja i načina na koji bi vlasti isto trebale primijeniti kako bismo ostvarili/e pravedniji društveni poredak. Stoga pozivamo organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana i Moldavije da pošalju svoje Konceptne note za sljedeće vrste grantova:

Nacionalni grantovi – Dva (2) granta bit će dodijeljena po državi, s maksimalnim iznosom finansiranja od 8.000 eura po grantu. Projekti moraju biti implementirani u periodu od 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Regionalni grantovi – Dva (2) granta bit će dodijeljena u maksimalnom iznosu od 25.000 eura po grantu. Projekti moraju biti implementirani u periodu od 24 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Sveukupno, 16 grantova (2 po državi i 2 regionalna) biće dodijeljeno u okviru finansiranja.

Konceptna nota mora biti vezana za rodno odgovorno budžetiranje i finansiranje otpornosti, uključujući rodnu analizu troškova, monitoring potrošnje koristeći rodnu procjenu uticaja ili korištenje drugih  alata rodno odgovornog budžetiranja. Potencijalni problemi na koje se projekti mogu fokusirati (ali nijesu isključivo ograničeni na iste) su:

  • energetske krize
  • sigurnosne krize koje proizilaze iz ukrajinsko-ruskog sukoba
  • prehrambena kriza
  • hitne intervencije i odgovor na katastrofe
  • uticaj povećanih troškova života na rodnu ravnopravnost, itd.

Nakon odabira, predstavnici/ce svih odabranih organizacija obavezuju se da će prisustvovati na tri treninga o rodno odgovornom budžetiranju kako bi povećali/e svoje znanje vezano za različite alate rodno odgovornog budžetiranja. Ovo znanje se zatim treba usmjeriti na razvoj kompletnog projektnog prijedloga uz mentoring i podršku eksperata/kinja i mentora/kinja GBWN-a. Dva trening modula dostupna su online na GBWN e-akademiji (Osnovni trening rodno odgovornog budžetiranja and Napredni trening rodno odgovornog budžetiranja), koji su dizajnirani za organizacije civilnog društva. Treći trening, na temu „Monitoring otpornosti“ organizovat će se uživo u Crnoj Gori, od 16. do 19. maja 2023. godine. Organizacije koje apliciraju na ovaj poziv nominovat će jednog/jednu predstavnika/icu koji/a će prisustvovati treninzima, te posebno naznačiti osobu koja će biti prisutna na treningu u Crnoj Gori već prilikom aplikacije za projekat. Nakon prisustva na svim treninzima, organizacije će biti pozvane da pošalju potpune projektne prijedloge.

Kompletan poziv za aplikacije, formu za prijave, kao i ostale informacije pronađite na:

JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU KAPACITETA I DODJELU GRANTOVA

ANEKS 1: FORMA ZA PRIJAVE I KONCEPTNA NOTA

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u ovoj fazi:

  • Ispunjena forma za prijave i koncept nota (Aneks 1)
  • Statut udruženja/organizacije i svih partnerskih organizacija (za regionalne grantove)
  • Financijska izjava za posljednje dvije godine
  • Dokaz o registraciji

Rok za podnošenje prijava je 07.04.2023, a prijave se podnose elektronski na e-mail adresu acevska@crpm.org.mk.

Projekat Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost u regiji Zapadnog Balkana i Moldaviji (Gender Budget Watchdog Network, Faza 2) financiran je od strane Austrijske razvojne agencije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Partneri u implementaciji su Centar za promociju civilnog društva, Centre for Research and Policy Making, Gender Alliance for Development Centre, Kosovo Women’s Network, Ženska Akcija Gender Knowledge Hub i Keystone Moldova.

Izvor: https://zeda.ba/

Close