Centar za edukaciju mladih YOUth ACTivism

Centar za edukaciju mladih YOUth ACTivism

Centar za edukaciju mladih YOUth ACTivism

ŠTA JE YOUth ACTivism?

Da bismo gradili pravedno i pravično društvo, Bosni i Hercegovini trebaju savjesni, odgovorni i aktivni građani, spremni uložiti svoje znanje, vještine i potencijal u pozitivne promjene i za dobrobit cjelokupnog društva.

YOUth ACTivism je program osnaživanja mladih lidera, koji je CEM osmislio tako da, kroz kombinaciju najefikasnijih metoda iz formalne i neformalne edukacije, te uz mentorstvo profesionalnih i certificiranih trenera, izgradi kapacitete mladih ljudi za pokretanje pozitivnih promjena u zajednici, rad na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te kreiranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade.

Od 1998. godine Centar za edukaciju mladih, u saradnji sa Univerzitetom Jönköping (Švedska), certificirao je 10 generacija, odnosno više od 350 omladinskih radnika, koji su danas na vodećim pozicijama nekih od najznačajnijih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih u BiH i regionu. Oni su stečena znanja i vještine ulagali u generacije mladih i, u okviru svojih profesija (odgojno-obrazovni sektor, civilni sektor, socijalna zaštita, politički aktivizam), osnaživali (i još uvijek osnažuju) mlade da utiču na kreiranje društva prema svojim potrebama, jer su upravo oni najveći resurs koje društvo i posjeduje.

YOUth ACTivism je tailor-made program, izgrađen na gore opisanom CEM-ovom iskustvu u razvojnom radu s mladima, međunarodnim trendovima u ovoj oblasti, te stvarnim potrebama i interesima mladih, koje su adresirali upravo CEM-u, kao organizaciji koja je 1998. godine dovela omladinski rad u BiH, a danas postavlja njegove standarde i primjer je mnogim drugim organizacijama.

YOUth ACTivism mladima omogućava da prepoznaju klicu aktivizma, koja postoji u svima nama, pomognu joj da se razvije u čvrsto stablo, kroz posebno osmišljene interaktivne treninge, razvijene upravo prema njihovim potrebama i postanu lideri koji će motivisati druge mlade u svojoj zajednici da budu proaktivni i kreiraju pozitivne promjene.

OTKUD YOUth ACTivism?

Kroz svoj dugogodišnji razvojni rad sa mladima, Centar za edukaciju mladih je prepoznao i njegovao njihov potencijal za izgradnju boljeg i pravednijeg društva, a upravo su oni najvrjedniji resurs koje naše društvo posjeduje.

Kako bismo ih osnažili u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice, spremne i sposobne da svoj potencijal usmjere ka njenom razvoju i napretku, neophodno im je obezbijediti pristup razvojnim programima, a YOUth ACTivism je upravo to – inkubator omladinskog aktivizma i pozitivnih promjena.

A sve promjene počinju od pojedinca, zato naglasak programa i jeste YOU ACT (Ti djeluj), jer upravo mladi prave prvi korak ka razvoju svog aktivističkog duha, a YOUth ACTivism ih usmjerava da dostignu svoj puni potencijal i iskoriste ga za prave promjene.

KOME JE NAMIJENJEN YOUth ACTivism?

YOUth ACTivism je kreiran za mlade uzrasta od 15 do 18 godina koji žele napraviti promjene u svojim zajednicama i, zajedno sa svojim sugrađanima, aktivno doprinijeti razvoju svojih zajednica. Broj polaznika u jednom ciklusu programa je 20.

KOLIKO TRAJE YOUth ACTivism?

Program se odvija u okviru četiri trodnevna modula (petak-subota-nedjelja) i liderstva u praksi, odnosno ciklusa radionica koje polaznici organizuju u skladu sa svojim obavezama.

Modul I: Uvod u liderstvo i aktivizam u zajednici 6-8. maj
Modul II: Rad sa pojedincima i grupama 13-15. maj
Modul III: Upravljanje projektnim ciklusom 20-22. maj
Modul IV: Lažno slobodan 27-29. maj
Liderstvo i aktivizam u praksi 1-25. juni

Centar za edukaciju mladih snosi troškove smještaja i prijevoza za sve učesnike.

ŠTA RAZLIKUJE YOUth ACTivism OD DRUGIH PROGRAMA OSNAŽIVANJA MLADIH?

Tailor-made ­– nije „prepisan“ iz drugih zemalja, nego je kreiran prema stvarnim potrebama i interesima mladih u BiH;

Kombinuje najefikasnije metode formalne i neformalne edukacije (naizgled nepomirljive), tako da se one međusobno nadopunjavaju, a ne isključuju;

Zasnovan je na stvarnom iskustvu organizacije koja se bavi pitanjima mladih i koja se suočila sa brojnim izazovima na tom polju, a svaki od njih je iskoristila kao priliku za učenje i unapređenje vlastitog djelovanja prema mladima;

Daje mladima priliku da „osjete na svojoj koži“ šta znači biti lider u zajednici i ostvare svoje prve aktivističke poduhvate… I možda naprave par grešaka, ali i greške su neizostavan dio učenja (rekli bismo i jedan od najefikasnijih), a ovaj program im dozvoljava da griješe i daje im podršku u ispravljanju grešaka kako ih ne bi ponovili;

Realizuju ga certificirani treneri koji su nekad i sami bili mladi aktivisti i trebali podstrek da naprave prve korake, a kad su se uvjerili da je moguće pomjerati brda, odlučili su se neprestano usavršavati i kreirati programe za osnaživanje novih generacija mladih lidera;

Razvija vještinu kritičkog promišljanja kod polaznika, što im dugoročno omogućava da donose ispravne zaključke i odluke, te budu odgovorni prema sebi i društvu u kojem žive;

YOUth ACTivism nije program za „još jedan certifikat na gomili“ jer dodjela certifikata neće biti njegov kraj. I nakon njegovog zvaničnog završetka, mladi će nastaviti, jer će u njima probuditi želju za aktivizmom i motivisati ih da uvijek „kopaju“, otvaraju nova pitanja, traže nova kreativna rješenja i prenose taj entuzijazam na druge mlade u svojoj zajednici;

Ne laže mladima da će ih naučiti sve o aktivizmu i rješavanju problema u zajednici, jer učenje je cjeloživotni proces. Ostavit će im par upitnika iznad glave, ali će ih naučiti gdje i kako da traže odgovore na sva pitanja koja se pojave.

USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA U ZDRAVOM I SIGURNOM OKRUŽENJU

Centar za edukaciju mladih je, kroz dugogodišnji razvojni rad sa mladima, uvidio važnost zdravog i sigurnog okruženja kao preduslova za nesmetan razvoj mladih u savjesne, odgovorne i aktivne građane, te ga kreira i afirmiše kao dio metodologije svih svojih programa.

 

Zdravo i sigurno okruženje podrazumijeva okruženje u kojem su djeca i mladi zaštićeni od izloženosti alkoholu, drogama, duhanskim prerađevinama, nargili i svim oblicima nasilja. U takvom okruženju mladi se osjećaju slobodno u iznošenju i preispitivanju svojih stavova i mišljenja, bez pritisaka okoline (posebno kad se radi o socijalno naslijeđenim stavovima), ali i bez osuđivanja od strane drugih članova grupe.

 

Dugoročno, ovaj koncept pomaže u izgradnji samopouzdanja djece i mladih, osnažuje ih da iznose i argumentovano zastupaju svoje stavove i odupiru se pritisku okoline i vršnjaka, posebno pritiscima da konzumiraju alkohol, ne prihvataju različitosti i na taj, evidentno pogrešan način, se „uklope“ u društvo.

KAKO SE PRIJAVITI

Popuni prijavni obrazac na ovom linku.

Ako ti treba više informacija, javi nam se putem e-maila you.act@cem.ba, telefona 030 511 565 ili Facebook stranice Centar za edukaciju mladih – CEM.

Close